O nás

Centrum alergológie a klinickej imunológie v Dunajskej Strede bolo založené v roku 2001 pod vedením odbornej lekárky MUDr. Andrey Koprdovej v spolupráci s poprednými a dlhoročne uznávanými odborníkmi v odbore klinická imunológia a alergológia: MUDr. Júliou Michaličkovou a Dr.Anikó Kužmovou.

Počas nášho pôsobenia sme pre našich pacientov vytvorili pracovisko, ktoré zabezpečuje starostlivosť o pacientov s poruchami imunity a všetkými typmi alergie na úrovni najnovších poznatkov vedného odboru klinická imunológia a alergológia. Našou snahou je dosiahnuť maximálnu spokojnosť svojich pacientov.