Biografia

MUDr. Andrea Koprdová, odborná lekárka

Odbornosti: interná medicína, klinická imunológia a alergológia

Členka viacerých lekárskych spoločností:

  • Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
  • Česká spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
  • Európska akadémia alergológie a klinickej imunológie
  • Ako aj: Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov, Slovenská internistická spoločnosť, Česká lekárska spoločnosť J.E.Purkyně

Po ukončení štúdií na lekárskej fakulte pracovala ako internistka. Po odbornej atestácii z internej medicíny v roku 1997 pôsobila na JIS interného oddelenia. Klinickej imunológii a alergológii sa intenzívne venuje od roku 1999, v rámci ktorej okrem kvalifikačnej atestácie v roku 2000 absolvovala študijné pobyty a množstvo školení na Slovensku, v Českej republike, v  Nemecku,  vo Švajčiarsku a v Kanade, kde získala rôzne certifikáty vo svojom odbore, z ktorých mimoriadne významná ‐ najmä z hľadiska odbornosti v klinickej imunológii a alergológii ‐ je odborná skúška, ktorú úspešne zložila v júni 2012 na Európskej Akadémii Alergológie a Klinickej imunológie vo švajčiarskej Ženeve.

Certifikáty: