Kontakt

Centrum alergológie a klinickej imunológie s.r.o.
Ambulancia alergológie a klinickej imunológie 

Lekár: MUDr. Koprdová Andrea
Zdravotná sestra: Bc. Davidovská Denisa

Nemešsegská 6331/5, 929 01
Dunajská Streda

Tel.: 0903 433 610
email: caki [at] stonline [dot] sk

Zmluvný vzťah: