O alergii

Alergia je prehnaná reakcia organizmu na látky, ktoré sa prirodzene nachádzajú v našom okolí(peľ, prach, potraviny, hmyz). U alergických osôb kontakt s týmito látkami vyvoláva rýchlu reakciu, ktorá sa môže prejavovať kožnými problémami (ekzém, žihľavka), dýchacími ťažkosťami(nádcha, asthma), gastrointestinálnymi prejavmi (hnačka), v extrémnom prípade až opuchmi a tzv.anafylaktickou (šokovou) reakciou organizmu.

Peľová sezóna je sprevádzaná výskytom peľu najmä vetrom opeľovaných rastlín v ovzduší. Koncentrácia peľu je zvyčajne vyššia v raňajších hodinách, počas slnečného a veterného počasia. U nás obdobie kvitnutia stromov začína skoro na jar, zvyčajne vo februári (lieska) a kulminuje v apríli(breza).
Tráva kvitne od mája, ale aj iné pele rôznych stromov, bylín a burín, aj obilnín v rôznej koncentrácii sa vyskytujú v ovzduší počas celej peľovej sezóny (február - október), čiže je potrebné presne identifikovať pre každého alergika jeho kauzálne alergény pomocou komplexného vyšetrenia, ktorého súčasťou je anamnéza, vyšetrenie pacienta, kožné testy a laboratórne vyšetrenia, u astmatikov samozrejme funkčné vyšetrenie pľúc.

Takmer každá látka z nášho okolia môže spôsobiť alergickú reakciu, našťastie však len málo z nich ju skutočne vyvoláva. Najčastejšie alergény sú vo všeobecnosti pele, roztoče , domáce zvieratá, potraviny, lieky, jed blanokrídleho hmyzu.

Ťažko určiť, ktorý z nich sa vyskytuje najčastejšie, nakoľko veľa je nerozpoznaných (pacientom a/alebo lekárom) a nediagnostikovaných alergií najmä pri neúplnom alebo necharakteristickom klinickom obraze, a naopak veľmi veľa je potravinových a liekových intolerancií považovaných za alergiu.

Počet alergikov z roka na rok stúpa. Alergické ochorenia postihujú v súčasnom období viac ako tretinu svetovej populácie, pričom u detí je tento podiel ešte väčší. Pomaly neexistuje rodina, ktorá by nemala zistenú alergiu u niektorého svojho člena.

Diagnostika alergie sa opiera o dôkladné vyšetrenie pacienta, o kožné testy a laboratórne vyšetrenia. Tieto postupy v prípade ťažkostí zo strany dolných dýchacích ciest, sú doplnené funkčnou diagnostikou pľúc.

Možnosti liečby:
Prvým krokom k úspechu je informovanosť pacienta a z toho vyplývajúce režimové opatrenia, napr.obmedzenie kontaktu so zvieracím alergénom. Ďalším krokom je medikamentózna liečba – tzv. symptomatická liečba (liečba príznakov ochorenia), ktorá prináša úľavu od príznakov alergie. Ťažiskom medikamentóznej terapie však je tzv. hyposenzibilizácia „šitá na mieru“ v súčasnosti nazývaná alergénová imunoterapia, jediná kauzálna terapia alergie, ktorá rieši samotnú príčinu ochorenia.

Neliečená alergia predstavuje veľké riziko komplikácií, napr. vývoj nových alergií (polysenzibilizácia) alebo aj zhoršenie choroby (vznik asthmy).